0 on January 2, 2020

Cái mũi ở giữa trung tâm

Ấy mà nó thấp âm thầm chẳng kiêu

Mũi người cao nhiêu thì cao

Em đây nghịch đảo chiều cao trung bình

Gửi chị em xem dáng mũi trời ban của em nè, nhìn mà chán. Em đang tìm hiểu nâng mũi bọc sụn tự thân là gì để nâng lên cho đẹp đây. Thiệt luôn không biết trên đây có chị em nào như em không mỗi lần mà trăng điểm khối cho cái mũi là hết giờ. Giờ em nản lắm rồi, chị em ai rành thì chỉ cho em với. Em muốn được đẹp ạ.

Nâng mũi bọc sụn tự thân là gì

 
  • Liked by
Trả lời