0 on October 26, 2019

Các chị nhìn hình tư vấn giúp em với. Em thấy là em nên làm mũi với độn cằm. Mà trước tiên em muốn nâng mũi trước. Cũng chọn đi nâng mũi cấu trúc rồi. Ai vào tư vấn hộ em xem mũi cấu trúc có hợp với em không với? Và nâng mũi cấu trúc ở đâu đẹp vậy các chị? Tầm bao nhiều tiền?

~THANK U~

 
  • Liked by
Trả lời