0 on July 17, 2019

Chị em về VN cũng được 2 tháng rồi, tuần trước bã với mẹ em đi xem bói. Không biết ông thầy bói cái gì mà giờ nhất quyết là đòi đi nâng mũi. Chị em coi được hông? Mà đó giờ nguyên nhà em luôn có ai nâng mũi hay làm gì đâu. Chị em chỉ dùm em chỗ nâng mũi đẹp an toàn không đau đi. Chứ miệng bã to lắm la chắc bể đồ của người ta hét quá!  

 
  • Liked by
Trả lời