0 on November 2, 2019

Em thấy phương pháp nâng mũi nào cũng có hại 1 2 gì đó. Thấy nâng mũi filler được mấy hot girl quảng cáo rầm rộ. Không biết nâng mũi filler có hại không các chị? Rồi nếu đi tiêm em định tiêm chỗ bác Ngô Mộng Hùng. Nghe bảo xếp top các bác sĩ uy tín. Có chị nào làm bác này chưa. Em nên tiêm hay nên làm mũi luôn đây? Hóng người có kinh nghiệm vào tư vấn.

       

 
  • Liked by
Trả lời