0 on July 18, 2019

Bỏ tiền ra cũng không phải là ít để nâng mũi mà nâng mũi giữ được bao lâu vậy? Sau em thấy chị em hay ghê á, tiền nâng mũi vậy, mình lấy làm được biết bao chuyện. Khâm phục chị em ghê. Ai làm chứ em không dám, tiền em dành đó cho con cho cái! Quan điểm cá nhân em thôi, chị em k đồng ý thì cũng đừng có ném đá em!  

 
  • Liked by
Trả lời