0 on January 2, 2020

Mũi gồ mũi gãy không nên

Tình duyên tiền bạc chênh vênh cả đời

Than thở với chị em một chút! Nói thiệt đó giờ em không có tin vô mấy cái gọi là tướng số gì đâu, nhưng giờ thì em tin rồi. Em đó giờ làm ăn tiền bạc không có giữ được. Thêm cái tình duyên trắc trở quen tìm hiểu bao anh mà có anh nào nên vợ nên chồng. Em đi coi thầy thì thầy nói tại cái mũi em. nó bị gồ nên như vậy là đúng rồi. Thầy kêu em đi làm mũi lại đi. Em cũng có tìm hiểu rồi thì nghe nói nâng mũi gồ bọc sụn gì đấy đẹp mũi mà theo ý mình được nữa. Chị em có ai làm cái này cho em xin tí lời khuyên với. Em muốn làm cái dáng mũi cao, thẳng, thanh ấy. Chị em giúp em với nha.

 
  • Liked by
Trả lời