0 on July 18, 2019

Biết gì chưa chị em ơi, biết gì chưa? Nghe nói có vụ nâng mũi khắc chạm hàn quốc gì đó mới về Việt Nam ấy. Nghe nói làm cái này đẹp lắm, mà nó mới quá thì làm có gì không ta? Chị em có ai nghe vụ này chưa, vô chia sẻ kinh nghiệm cho chị em học tập với!  

 
  • Liked by
Trả lời