0 on July 2, 2019

Hôm bữa trời mưa nằm nhà rãnh rỗi nên lên mạng lân la chơi. Nhấn vào 1 trang thẩm mỹ ở nước ngoài toàn hình mũi đẹp không luôn. Mũi sau phẫu thuật mà đẹp như vậy luôn nè. K biết ở Việt Nam đi phẫu thuât có được mũi đẹp như vậy không mọi người.

Em cho mọi người xem những hình ảnh mũi đẹp này nè, xem mà muốn đi nâng mũi liền luôn :)))

 
  • Liked by
Trả lời