0 on December 30, 2020

Em đang định qua chỗ BVTM Ngô Mộng Hùng để thực hiện thu nhỏ ngực. Mà khổ cái là em không biết thu nhỏ ngực giá bao nhiêu? Để em biết em chuẩn bị trước rồi qua đó thực hiện. Với lại chị em nào từng thực hiện thu nhỏ ngực bên chỗ BVTM Ngô Mộng Hùng thì cho em xin review với nha. Em cảm ơn nhiều lắm luôn nè.

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar