0 on May 6, 2021

Tức quá không nói không được chị em ơi!!!!

Em không biết ai lại đồn rằng tính cách của người mắt xếch là hung dữ này kia. Làm 20 mấy năm qua không ai dám quen em luôn. Buồn thiệt chứ. Giờ cũng sắp đến cái tuổi già neo đơn rồi. Nên em nghĩ là mình phải thay đổi để có chồng thôi chị em ơi. Chị em biết chỗ nào thực hiện tốt chỉ em qua đó thực hiện luôn. Em muốn lấy chồng lắm rồi. Bởi vậy cho nên chị em thương tình mà giúp đỡ em nha.

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar