0 on January 2, 2020

Em đang có hơi chút đắn đo giữa nâng mũi bọc sụn với nâng mũi Hàn Quốc. Không biết nên làm cái nào. Chị em có ai làm rồi cho em xin ưu điểm của nâng mũi bọc sụn với nâng mũi Hàn Quốc đi. Chứ kiểu đắn đo này không biết tới tết năm nào em mới bọc mũi được luôn đó. Giúp em với ha. Em cảm ơn nhiều nhiều luôn ha. Yêu thương ~~~~  

 
  • Liked by
Trả lời