0 on November 22, 2018

Hình như ngồi xe máy nhiều làm thâm chỗ đó hay sao ấy mấy cậu. Ngày trước chỗ đó của tớ cũng không đến nỗi nào mà từ lúc chuyển sang làm sale đi ngoài đường suốt, chỗ đó của tớ sạm đi mất rồi. Cậu nào biết cách làm hồng vùng kín bị thâm thì share cho tớ với. Chứ để vầy nhìn kinh dị quá, mỗi lần tắm táp hay làm gì nhìn thấy lại buồn (((

 
  • Liked by
Trả lời