RE: nâng mũi giữ được bao lâu

#91576

Thì đó tui mới nói là tùy bạn làm chỗ chất lượng hay không. Chứ ham rẻ làm chỗ kém chất lượng thì chịu rồi. Còn nhiều người nâng mũi 5 – 6 vẫn còn đẹp chán nha bạn.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar